Công văn số 2354/TCT-CS về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

03/12/2020 441 lượt xem    

Số: 2354/TCT-CS

V/v giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp. 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phúc Long.
(số 4, hẻm 99/47/28 phố Đức Giang, tổ 16, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được Phiếu chuyển số 676/PC-VPCP ngày 27/04/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 02/2020 ngày 31/03/2020 của Công ty Cổ phần Phúc Long đề nghị giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Chi cục Thuế quận Long Biên giải quyết khiếu nại lần 1 tại Quyết định số 20/QĐ-CCT-KTNB ngày 13/01/2015. Do đã hết thời hiệu giải quyết khiếu nại theo quy định tại Luật Khiếu nại nên đơn khiếu nại lần 2 của Công ty Cổ phần Phúc Long không được giải quyết theo Thông báo số 70887/TB-CT-KTNB ngày 03/11/2015 và Thông báo số 49091/TB-CT-KTNB ngày 25/07/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

2. Tổng cục Thuế đã có công văn số 5299/TCT-KTNB ngày 16/11/2016, công văn số 35/TCT-CS ngày 03/01/2018, công văn số 2774/TCT-CS ngày 13/07/2018 và công văn số 3635/TCT-CS ngày 26/09/2018, trả lời Công ty Cổ phần Phúc Long và Cục Thuế thành phố Hà Nội về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

3. Ngày 29/08/2019, Tổng cục Thuế tiếp tục có công văn số 3464/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội, theo đó, trường hợp Công ty Cổ phần Phúc Long cho rằng Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan thuế chưa phù hợp quy định của pháp luật thì có thể thực hiện việc khiếu nại theo trình tự khiếu nại quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Cổ phần Phúc Long biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO