Công văn số: 1758/TCT-CS về hóa đơn điện tử

25/11/2020 411 lượt xem    

 Số: 1758/TCT-CS

v/v hóa đơn điện tử

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế
(Địa chỉ: Km 29, Quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.
Mã số thuế: 0500463609).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10/2020/IDP ngày 12/02/2020 của Công ty Cổ phần sữa Quốc tế về miễn chữ ký của người đại diện và miễn đóng dấu trên hóa đơn chuyển đổi. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 412/CT-TTHT ngày 06/01/2020 trả lời Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế được biết./

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO