Công văn số 15881/BTC-CST ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính về việc thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

06/01/2021 554 lượt xem    

Công văn số: 15881/BTC-CST

v/v thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Ngày 21/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14, Bộ Tài chính yêu cầu:

– Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tốt Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14; chỉ đạo các đơn vị có liên quan đảm bảo hệ thống để quản lý thuế, triển khai trên phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế bảo vệ môi trường theo mức thuế quy định tại Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 để người nộp thuế kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay được thuận lợi, đúng quy định.

– Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và triển khai thực hiện thu thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 kể từ ngày 01/01/2021.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được nghiên cứu, giải quyết.

Bộ Tài chính hướng dẫn đơn vị, tổ chức thực hiện./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO