Chính sách thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài

16/03/2018 605 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài căn cứ vào công văn 1998/TCT-CS ngày 22/05/2015

Tại điểm 3.1.b2 Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhà thầu quy định về doanh thu tính thuế TNDN:

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo Mục II Phần B Thông tư này để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc, giá trị máy móc, thiết bị do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

Quy định này không áp dụng trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ việc thực hiện Hợp đồng nhà thầu.

Trả lời công văn số 916/CT-TTr ngày 12/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chính sách thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài, do không có hồ sơ cụ thể nên Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên, đối với nhà thầu phụ ký hợp đồng với Công ty TNHH GS Engineering & Construction Corp (Công ty GS E&C) theo trường hợp 2 nêu tại công văn số 916/CT-TTr của Cục Thuế, đề nghị Cục Thuế kiểm tra thực tế nếu xác định đây là các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam phục vụ việc thực hiện Hợp đồng nhà thầu của Công ty GS E&C thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế nêu tại công văn số 916/CT-TTr nêu trên.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO