Chính sách thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liên Bang Nga

03/02/2018 637 lượt xem    

Tầm quan trọng của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần trong giai đoạn toàn cầu hoá. Trong thương mại quốc tế, việc cùng tồn tại nhiều hệ thống thuế khác nhau giữa các nước/vùng lãnh thổ dẫn tới việc một khoản thu nhập của một người nộp thuế có thể bị đánh thuế tại hai nơi khác nhau. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liên Bang Nga theo Công văn Số: 2826/TCT-DNL ngày 23 tháng 6 năm 2016 v/v: chính sách thuế theo Hiệp định.

– Căn cứ Điều 5 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liên Bang Nga quy định về cơ sở thường trú:

“Điều 5. Cơ sở thường trú:

1. Theo Hiệp định này, thuật ngữ “Cơ sở thường trú” có nghĩa là một cơ sở kinh doanh cố định mà qua đó xí nghiệp thực hiện toàn bộ hay một phần hoạt động kinh doanh của mình tại Nước Ký kết kia.

2. Thuật ngữ “Cơ sở thường trú” sẽ chủ yếu bao gồm:

c. văn phòng;

4. Mặc dù có những quy định của khoản 1, các hoạt động sau của một xí nghiệp sẽ không được coi là hoạt động thông qua một cơ sở thường trú:

a. việc sử dụng các phương tiện dành riêng cho mục đích lưu kho, trưng bày hàng hóa hay tài sản của xí nghiệp;

b. việc duy trì kho hàng hóa hoặc tài sản của xí nghiệp chỉ với mục đích lưu kho hoặc trưng bày;

c. việc duy trì kho hàng hóa hoặc tài sản của xí nghiệp với mục đích chỉ đ cho xí nghiệp khác gia công;

d. việc duy trì một cơ sở kinh doanh cố định chỉ nhằm mục đích mua hàng hóa hoặc tài sản hay để thu thập thông tin cho xí nghiệp đó.

5. Mặc dù có các quy định tại khoản 1 và 2, trường hợp một đối tượng hoạt động trong một một Nước ký kết thay mặt cho một xí nghiệp của Nước ký kết kia (trừ đại lý có đủ tư cách độc lập được điều chỉnh bởi khoản 6) được coi là có cơ sở thường trú tại Nước kia đối với các hoạt động nếu đối tượng đó:

a. có, và thường thực hiện thẩm quyền chung ký kết các hp đồng dưới tên của xí nghiệp đó tại Nước ký kết thứ nhất; hoặc.

b. không có thẩm quyền như vậy, song thường xuyên duy trì tại Nước ký kết thứ nhất một kho hàng hoặc tài sản thuộc xí nghiệp mà thông qua đó đối tượng này thường xuyên giao hàng hóa hoặc thiết bị thay mặt cho xí nghiệp đó.”

– Căn cứ Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 quy định về định nghĩa cơ sở thường trú:

“1.2. Định nghĩa cơ sở thường trú

1.2.1. Theo quy định tại Hiệp định, “cơ sở thường trú” là một cơ sở kinh doanh cố định của một doanh nghiệp, thông qua đó, doanh nghiệp thực hiện toàn bộ hay một phần hoạt động kinh doanh của mình.

Một doanh nghiệp của Nước ký kết được coi là có cơ sở thường trú tại Việt Nam nếu hội đủ ba điều kiện dưới đây:

a) Duy trì tại Việt Nam một “cơ sở” như một tòa nhà, một văn phòng hoặc một phần của tòa nhà hay văn phòng đó, một phương tiện hoặc thiết bị,…; và

b) Cơ sở này có tính chất cố định, nghĩa là được thiết lập tại một địa điểm xác định và/hoặc được duy trì thường xuyên. Tính cố định của cơ sở kinh doanh không nhất thiết phụ thuộc vào việc cơ sở đó phải được gắn liền với một vị trí địa lý cụ th trong một độ dài thời gian nhất định; và

c) Doanh nghiệp tiến hành toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh thông qua cơ sở này.

Công văn số 3451/CT-TTHT ngày 04/05/2016 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo vướng mắc về chính sách thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liên Bang Nga

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Zarnestservice có trụ sở chính tại Liên Bang Nga được Sở Công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy phép số 49-000069 ngày 04/05/2015 thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam. Văn phòng đại diện thay mặt Công ty TNHH Zarnestservice thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại như: Marketing, gặp gỡ khách hàng, tham gia vào quá trình để đi đến ký kết các hp đồng (xúc tiến xây dựng các dự án hp tác, nghiên cứu thị trường thúc đẩy cơ hội cung cấp máy móc, thiết bị và dịch vụ);

Tham gia vào quá trình thực hiện các hợp đồng đã ký kết (theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng Việt Nam) thì Công ty TNHH Zarnestservice đã thực hiện một phần hoạt động kinh doanh của mình thông qua Văn phòng đại diện tại Việt Nam. Công ty TNHH Zarnestservice đã hình thành cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm rõ thực tế hoạt động của Văn phòng đại diện nêu trên để có đầy đủ cơ sở xác định nghĩa vụ thuế của Công ty TNHH Zarnestservice tại Việt Nam.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO