Chính sách thuế GTGT đối với máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp

19/01/2018 733 lượt xem    

Mục lục bài viết

Các máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp có điểm gì cần lưu ý về Chính sách thuế GTGT? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về chính sách thuế GTGT đối với máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng dẫn tại Công văn số 2689/TCT-CS ngày 21 tháng 6 năm 2017, cụ thể như sau:

– Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTCngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

– Công văn số 10708/BTC-TCT ngày 03/08/2016 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, hướng dẫn các loại máy, thiết bị, linh kiện thuộc dây chuyền xay xát lúa và lau bóng gạo là máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 890/CT-KTT ngày 14/4/2017 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về chính sách thuế GTGT đối với máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp tại công văn số 890/CT-KTT ngày 14/4/2017: trường hợp Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đã kiểm tra và xác minh cụ thể doanh nghiệp bán đã xuất hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT thì doanh nghiệp mua được kê khai khấu trừ nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hóa đơn đã kê khai, khấu trừ.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO