CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT ĐỐI VỚI KHOẢNG THƯỞNG CHO ĐẠI LÝ

24/06/2021 730 lượt xem    

Số: 77550/CT-TTHT năm 2020
V/v chính sách thuế GTGT đối với khoản thưởng cho đại lý

Kính gửi: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện
(Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà số 4A Láng Hạ, quận Ba Đình, TP Hà Nội;
MST: 0100774631)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 3368/PTI-TCKT ghi ngày 03/08/2020 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện vướng mắc về chính sách thuế. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

+ Tại khoản 1 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

  1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.

…”

– Căn cứ Thông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

+ Tại điểm h khoản 1 Điều 19 hướng dẫn về chi phí quản lý đại lý bảo hiểm như sau:

“Điều 19. Chi phí của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Chi phí của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài là các khoản phải chi, phải trích phát sinh trong kỳ, bao gồm:

1. Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm:

…h) Chi quản lý đại lý bảo hiểm:

  • Chi quản lý đại lý bảo hiểm bao gồm chi đào tạo ban đầu và thi cấp chứng chỉ đại lý, chi đào tạo nâng cao kiến thức cho đại lý, chi tuyển dụng đại lý, chi khen thưởng đại lý và chi hỗ trợ đại lý.

…”

Căn cứ các quy định trên,

Trường hợp Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện có chi khen thưởng cho đại lý theo thỏa thuận hợp đồng đã ký giữa các bên theo đúng quy định của pháp luật, khi nhận được khoản tiền khen thưởng nêu trên nếu khoản tiền thưởng không phải để thực hiện dịch vụ cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì đại lý không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, đại lý lập chứng từ thu theo quy định. Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Khi Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện thu lại khoản tiền thưởng nêu trên từ các nhà đồng bảo hiểm thì không phải lập hóa đơn mà lập chứng từ thu theo quy định.

Đề nghị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện căn cứ vào tình hình thực tế và đối chiếu với các quy định tại văn bản pháp luật nêu trên để thực hiện đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội; hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 8 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện được biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO