quy định về việc lập hóa đơn

CHINH-SACH-THUE-GTGT-DOI-VOI-KHOANG-THUONG-CHO-DAI-LY