Chính sách thuế GTGT của Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công

12/03/2018 738 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế GTGT của Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công căn cứ vào công văn 1495/TCT-CS ngày 17/04/2015

Tại điểm 1.1 Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định:

Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.2 (c.3) và điểm 1.3 mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về xác định thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ đối với cơ sở sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thuỷ hải sản có tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh tập trung có sử dụng sản phẩm ở các khâu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; nuôi trồng, đánh bắt thuỷ, hải sản làm nguyên liệu để tiếp tục sản xuất chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT (bao gồm sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến xuất khẩu hoặc sản phẩm đã qua chế biến thuộc đối tượng chịu thuế GTGT) được xác định như sau:

Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâu:

Đầu tư xây dựng cơ bản, sản xuất, chế biến; trường hợp cơ sở có bán hàng hóa là sản phẩm nông, lâm, thuỷ hải sản chưa qua chế biến hoặc mới qua sơ chế thuộc đối tượng không chịu thuế thì số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Việc kê khai nộp thuế GTGT thực hiện tại Văn phòng trụ sở chính

Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm 1 mục này là số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào; chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với trường hợp: hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như:

Hóa đơn GTGT không ghi thuế giá trị gia tăng (trừ trường hợp đặc thù được dùng hoá đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT)

Không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán

Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo); hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.

Trả lời công văn số 04/2015/CV-TCKH ngày 14/01/2015 của Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công Tây Ninh (sau đây gọi là TTCIZ – Địa chỉ: xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; MST: 3900471864) trong thời gian chuẩn bị các thủ tục pháp lý cho việc thành lập Công ty và đăng ký đầu tư dự án KCN Bourbon An Hòa được một trong những cổ đông sáng lập là Công ty cổ phần Long Hậu (sau đây gọi là LHC – Địa chỉ ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giộc, tỉnh Long An; MST: 1100727545) thanh toán hộ toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến dự án KCN Bourbon An Hòa, các hóa đơn thanh toán hộ ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của LHC.

Sau khi TTCIZ có giấy chứng nhận đầu tư, căn cứ vào hóa đơn, chứng từ đã chi hộ, LHC lập 05 hóa đơn GTGT ghi nội dung các khoản chi hộ để thu lại đủ số tiền đã chi hộ và giao hóa đơn cho TTCIZ.

Căn cứ vào hướng dẫn trên:

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Thuế tỉnh Long An xác minh, đối chiếu tình hình thực tế, nếu 05 hóa đơn GTGT nêu trên phản ánh đúng việc LHC chi hộ những chi phí phát sinh liên quan đến dự án KCN Bourbon An Hòa của TTCIZ trước khi TTCIZ có giấy chứng nhận đầu tư và LHC đã kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra tương ứng, không phát sinh chênh lệch thì chấp nhận cho TTCIZ được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hướng dẫn tại điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO