Chính sách thuế đối với nhà ở cho chuyên gia nước ngoài

19/01/2018 792 lượt xem    

Công văn s2875/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1011CT-KTT2 ngày 04/5/2017, công văn số 714/CT-KTT2 ngày 22/3/2017, công văn số 201/CT-KTT2 ngày 23/1/2017 của Cục Thuế tỉnh Long An về chính sách thuế đối với nhà ở cho chuyên gia nước ngoài. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vkhấu trừ thuế GTGT đối với nhà ở cho chuyên gia nước ngoài, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2072/TCT-CS ngày 26/6/2013 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Bao bì Br Vina và công văn số 961/TCT-CS ngày 24/3/2014 trả lời Công ty TNHH Maruichi Sun Steel.

Về khấu hao tài sản cố định đối với căn hộ cho lao động người nước ngoài ở, Tổng cục Thuế có công văn số 4723/TCT-CS ngày 27/10/2014 trả lời Công ty TNHH Maruichi Sun Steel.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO