CHẤN CHỈNH THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM 2020-2021 VÀ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

30/06/2021 536 lượt xem    
Chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
Cách khoản thu, học phí

Chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Công văn 3281/BGDĐT-KHTC năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 11/5/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC; về việc hướng dẫn các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021; và chỉ đạo điều hành giá năm 2020.

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra kiểm tra thực tế, phản ánh của phương tiện thông tin đại chúng; vẫn còn tình trạng một số địa phương; cơ sở giáo dục chưa quyết liệt thực hiện theo đúng quy định và chỉ đạo của Bộ GDĐT.

Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại; bộ GDĐT đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai; thực hiện chỉ đạo UBND các cấp, cơ quan quản lý giáo dục các cấp hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các nội dung sau:

Nội dung

1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư theo hướng dẫn

Bố trí vốn đối ứng để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả đầu tư của các Chương trình, Đề án, Dự án… thụ hưởng qua Bộ GDĐT. Tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp học. Đào tạo bồi dưỡng đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Đẩy mạnh việc giải ngân các nguồn kinh phí đề án, dự án liên quan. Để đảm bảo tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Ưu tiên bố trí các nguồn lực để huy động và phân bổ ngân sách cho giáo dục. Đảm bảo chi thường xuyên. (tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lượng và các hoạt động giảng dạy, học tập…) cho các cơ sở giáo dục đúng quy định.

Tại Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Đối với định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục. Để đảm bảo điều kiện thực hiện tốt các chỉ đạo. Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 3 6/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT. Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Về học phí

Căn cứ vào trần học phí năm học 2020-2021 quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí. Đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thống nhất quy định mức học phí cụ thể. Phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn quản lý và tình hình dịch Covid. Trong trường hợp tổ chức học trực tuyến (online), mức thu học phí không được vượt quá khung học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

4. Về quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập

Thực hiện theo điểm b, khoản 6, Điều 99 Luật Giáo dục 2019. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định các khoản thu dịch vụ phục vụ; hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường. Đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước. Về giáo dục trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, vùng miền. Việc quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ; hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện theo quy định hiện hành. Và hướng dẫn tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT. Quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

5. Chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định. Về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn. Bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật giá và các văn bản có liên quan.

6. Tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, thực hiện kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục; và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng lạm thu. Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT.

7. Về hỗ trợ sách giáo khoa (SGK) cho học sinh đối tượng chính sách; vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn:

Thực hiện hỗ trợ chi phí học tập, trang bị SGK cho học sinh đối tượng chính sách, học sinh vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. Khoản 7 Điều 2 Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT của liên Bộ Tài chính, Bộ GDĐT.

Hướng dẫn một số chế độ tài chính với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc. Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT.

Về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông và Công văn số 2689/BGDĐT-GDTH ngày 22/7/2020 của Bộ GDĐT

Đề nghị các địa phương chủ động thực hiện hỗ trợ SGK cho các đối tượng học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành.

Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Có chính sách đặc thù hỗ trợ SGK cho các thư viện dùng chung, cho học sinh thuộc các hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 251/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ Bộ Giáo dục và Đào tạo; đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động rà soát, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm. Lập đường dây nóng, thông báo công khai đường dây nóng trên Website. Để nhân dân phản ánh và đồng thời báo cáo những vướng mắc về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO