HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC TRONG THỜI GIAN TẠM NGHỈ DO DỊCH BỆNH COVID-19 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

11/06/2021 593 lượt xem    

Công văn số 642/GDĐT-KHTC, TP Hồ Chí Minh, ngày 27/02/2020

  • Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ

Về quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020-2021;

  • Căn cứ Quyết định 514/QĐ-BGDĐT ngày 22/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Về Sửa đổi bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

  • Căn cứ chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 544/UBND-VX ngày 14/02/2020

Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên TP. Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau

Về việc thực hiện các khoản thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19 của ngành giáo dục và đào tạo cụ thể như sau:

Thực hiện theo Điều 13 Chương IV của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ:

“Thu học phí: Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm. Đối với cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu 10 tháng/năm. Trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ; cơ sở giáo dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ. Song tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học.

Như vậy về nguyên tắc chung

Các đơn vị trường học chỉ được thu học phí và các khoản thu khác phát sinh theo số tháng thực học và không quá 9 tháng đối với các cơ sở giáo dục phổ thông.

Riêng đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập cần thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện và trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các đơn vị phản hồi gửi về Phòng KHTC – Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO