Các quy định về việc xem xét số thuế GTGT thu hồi hoàn

09/02/2018 757 lượt xem    

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì có được khai bổ sung và điều chỉnh hồ sơ khai thuế không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn Các quy định về việc xem xét số thuế GTGT thu hồi hoàn theo hướng dẫn tại Công văn số 5338/TCT-KK ngày 18 tháng 11 năm 2016, cụ thể như sau:

Căn cứ, khoản 6, Điều 1 Luật 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế GTGT quy định:

                “Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khu trừ khi xác định sthuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện s thuế GTGT đu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định:

“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế

                Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khcơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

                Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kếluận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh”.

                Tng cục Thuế nhận được công văn s 02/2016-NH/TCT ngày 17/10/2016 của Công tTNHH Thương mại dịch vụ du lịch Nguyễn Hà (Đ/c: số 263 Lê Hng Phong, Phường Thng Tam, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) về việc xem xét số thuế GTGT thu hồi hoàn theo Quyết định số 8097/QĐ-CT ngày 05/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do liên quan đến việc kê khai khu trừ hóa đơn bỏ sót chưa kê khai. Sau khi nghiên cứu nội dung vướng mắc, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên: đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Nguyễn Hà đối với các kỳ tính thuế có liên quan đến các hóa đơn, chứng từ thuế GTGT kê khai sau thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra trước hoàn thuế và kiểm tra sau hoàn thuế, căn cứ kết quả kiểm tra thực hiện xử lý theo quy định Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO