về việc xem xét số thuế GTGT

Quy định về chính sách thuế đối với ôtô nhập khẩu theo chế độ quà biếu, quà tặng