Các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đối với thanh toán không dùng tiền mặt

16/01/2019 825 lượt xem    

Công văn số 2231/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Kính gửi:

– Cục Thuế TP Hồ Chí Minh
– Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền Thông Mediaz
(Địa chỉ: Số 51, Đường số 5, Khu C Bông Sao, P.5, Q.8, TP. Hồ Chí Minh)

TCT nhận được CV 4607/VPCP-ĐMDN ngày 17/05/2018 của VPCP chuyển kiến nghị của Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ truyền thông Mediaz về chính sách thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 10 Điều 1 TT 26/2015/TT-BTC ngày 01/01/2015 của BTC sửa đổi bổ sung Điều 15 TT  219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và TT số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC) hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“10. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và TT 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của BTC) như sau:

Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

1. – Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào, hoặc

– Chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, hoặc

– Chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của BTC áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cả nhãn nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 20 triệu đồng trở lên, trừ:

– Các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng. Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT

–  Trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm:

– Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

– Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

…4.Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

…c, – Hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng

– Bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định thì:

– Việc thanh toán theo ủy quyền hoặc

– Thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải

được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật…”;

Tại Điều 1 TT 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 TT  219/2013/TT-BTC của BTC hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như:

– Séc

– Ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi

– Ủy nhiệm thu, nhờ thu

– Thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử)

– Các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán)”.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân là người lao động của doanh nghiệp sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016 hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đối với các khoản chi được thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân (bản photocopy kèm theo).

Tổng cục Thuế có ý kiến để Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ Truyền Thông Mediaz được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO