Bộ mẫu chứng từ Tài sản cố định

13/09/2017 603 lượt xem    

Bộ mẫu chứng từ tài sản cố định

** Mục đích: Bộ mẫu chứng từ tài sản cố định giúp theo dõi tình hình biến động về số lượng, chất lượng và giá trị của TSCĐ. Giám sát chặt chẽ tình hình sử dụng, thanh lý và sửa chữa lớn tài sản cố định.

** Nội dung: Thuộc chỉ tiêu vật tư gồm các biểu mẫu sau:

Tên chứng từ Link download
– Biên bản giao nhận TSCĐ Mẫu số 01 – TSCĐ
– Biên bản thanh lý TSCĐ Mẫu số 02 – TSCĐ
– Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành Mẫu số 03 – TSCĐ
– Biên bản đánh giá lại TSCĐ Mẫu số 04 – TSCĐ
– Biên bản kiểm kê TSCĐ Mẫu số 05 – TSCĐ
– Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ Mẫu số 06 – TSCĐ

 

Các bạn muốn được tư vấn, đào tạo chuyên sâu về thuế, kế toán, tài chính, vui lòng nhắn tin tại Fanpage Calico, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————

Lê Tâm

Tạp chí Doanh nhân Calico

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO