Báo cáo bổ sung thông tin của Công ty TNHH may mặc Alliance One

13/03/2018 686 lượt xem    

Số: 1616/TCT-KK
V/v báo cáo bổ sung thông tin của Công ty TNHH may mặc Alliance One

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Tổng cục Thuế nhận được CV số 03/2015/ A1A  ngày 25/3/2015 của Công ty TNHH may mặc Alliance One.

Về việc hoàn thuế nhà thầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để có CS trình BTC giải quyết vướng mắc của cty TNHH may mặc Alliance One theo đúng quy định; Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre báo cáo và gửi bổ sung các thông tin; tài liệu (bản photocopy) như sau:

– BC về việc kê khai, nộp thuế nhà thầu của Cty TNHH may mặc Alliance One thay cho Cty TNHH vận chuyển quốc tế Bugatti Thái Lan; số tiền thuế Công ty TNHH may mặc Alliance One đã nộp ngân sách thay cho Công ty TNHH vận chuyển quốc tế Bugatti Thái Lan; quá trình giải quyết; CS PL của việc không giải quyết hoàn trả thuế nhà thầu cho Cty TNHH may mặc Alliance One;

– Đề nghị Cục Thuế gửi bổ sung các tài liệu sau:

  • Bản photocopy bảng kê chứng từ nộp thuế 
  • Chứng từ nộp thuế nhà thầu

Của Công ty TNHH may mặc Alliance One nộp thay cho Công ty TNHH vận chuyển quốc tế Bugatti Thái Lan;

Bản dịch tiếng Việt công văn yêu cầu hoàn tiền thuế nhà thầu của Công ty TNHH vận chuyển quốc tế Bugatti Thái Lan (nếu có); Bản dịch tiếng Việt giấy ủy quyền cho Công ty TNHH may mặc Alliance One hoàn thành mọi thủ tục pháp lý tại Việt Nam của Công ty TNHH vận chuyển quốc tế Bugatti Thái Lan (nếu có);

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre; báo cáo và gửi bổ sung tài liệu nêu trên về TCT (Vụ Kê khai và kế toán thuế) trước ngày 10/5/2015.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO