Xuất hóa đơn đối với đơn vị kê khai thuế GTGT chung với công ty mẹ

22/01/2018 783 lượt xem    

Công văn số: 2043/TCT-DNL

Thuế GTGT
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2183/BIDV-TC ngày 20/4/2017 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc xuất hóa đơn đối với đơn vị kê khai thuế GTGT chung với công ty mẹ.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ

Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Điều 16. Lập hóa đơn:

2.b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”; “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên; địa chỉ; mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính…”.

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn – Ban Quản lý dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất (DQRE) với Mã số thuế 4300378569 – 001 là khách hàng giao dịch trực tiếp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thì việc Ngân hàng xuất hóa đơn cho DQRE là phù hợp với quy định của pháp luật và không ảnh hưởng đến nghĩa vụ và cách thức kê khai, nộp thuế GTGT của Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn – Ban Quản lý dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được biết và thực hiện theo quy định pháp luật./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO