Xuất hóa đơn bán tài sản bảo đảm tiền vay của Ngân hàng

24/01/2018 2278 lượt xem    

Trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Chi nhánh Agribank Thăng Long) bán tài sản bảo đảm tiền vay là Nhà máy Xi măng Thanh Liêm cho Công ty cổ phần đầu tư Thành Thắng Group theo đúng quy định của pháp luật thì tài sản bảo đảm tiền vay này có phải chịu thuế GTGT không? Nếu có thì chịu mức thuế là bao nhiêu? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc Xuất hóa đơn bán tài sản bảo đảm tiền vay của Ngân hàng theo hướng dẫn tại Công văn số 6059/TCT-DNL ngày 28 tháng 12 năm 2016, cụ thể như sau:

– Theo hướng dẫn tại công văn số 3150/TCT-DNL Tổng cục Thuế đã ban hành Ngày 6/8/2015:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“1. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 Chương I như sau:

…Tài sản sử dụng để đảm bảo tiền vay của người nộp thuế GTGT hoặc đã được chuyển quyền sở hữu sang bên cho vay khi bán phải chịu thuế GTGT, trừ trường hợp là hàng hóa không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Ví dụ 2: Trường hợp Công ty TNHH A thế chấp dây chuyền, máy móc thiết bị để vay vốn tại Ngân hàng B. Hết thời hạn vay theo hợp đồng tín dụng, Công ty A không có khả năng trả nợ, Ngân hàng B bán tài sản đảm bảo tiền vay (kể cả trường hợp đã chuyển quyền hoặc chưa chuyển quyền sở hữu tài sản cho Ngân hàng B) để thu hồi nợ thì tài sản này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT”.

Căn cứ tại điểm b khoản 1 Điều 14 Chương III Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính quy định về lập hóa đơn:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ…”.

Căn cứ tại điểm a khoản 2 Điều 14 Chương III Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“ a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền…”.

– Theo hướng dẫn tại Công văn số 484/TCT-DNL Tổng cục Thuế đã ban hành Ngày 01/02/2016:

Căn cứ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 25/HĐ-MBTSĐG ngày 8/11/2013; Văn bản thỏa thuận số 1950/06TP/CC-SCC/HĐGD ngày 14/11/2013 giữa Công ty cổ phần đầu tư Thành Thắng Group và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thăng Long;

Tổng cục Thuế hướng dẫn Agribank như sau:

– Về thời Điểm bàn giao tài sản bảo đảm tiền vay: Căn cứ Hợp đồng mua bán và Văn bản thỏa thuận thì Ngân hàng Agribank chi nhánh Thăng Long thực hiện bàn giao tài sản là Nhà máy xi măng Thanh Liêm cho Công ty Thành Thắng vào thời Điểm tháng 11/2013 và pháp luật thuế GTGT áp dụng trong thời Điểm này là Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế đã có công văn số 3150/TCT-DNL ngày 6/8/2015 trả lời Agribank về nội dung này, đề nghị Agribank thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3150/TCT-DNL nêu trên.

– Về giá bán tài sản bảo đảm tiền vay làm căn cứ xác định thuế GTGT:

Theo báo cáo của Ngân hàng Agribank thì giá trị tài sản bảo đảm tiền vay đã được Công ty cổ phần Thẩm định giá Miền Nam xác định là 500,5 tỷ (đã bao gồm thuế GTGT) và cũng là giá khởi Điểm đưa ra bán đấu giá trong trường hợp khách hàng trả tiền ngay qua Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam. Vì vậy, đây là một trong những cơ sở để hai bên thỏa thuận thống nhất xác định giá tính thuế GTGT theo phương thức trả tiền một lần.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1406/CNTL-TD ngày 30/11/2016 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thăng Long (Ngân hàng Agribank Thăng Long) (Số 4 Phạm Ngọc Thạch – Quận Đống Đa – Tp. Hà Nội) vướng mắc về xuất hóa đơn bán tài sản bảo đảm tiền vay. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên và theo báo cáo của các đơn vị, trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Chi nhánh Agribank Thăng Long) bán tài sản bảo đảm tiền vay là Nhà máy Xi măng Thanh Liêm cho Công ty cổ phần đầu tư Thành Thắng Group theo đúng quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ thì tài sản bảo đảm tiền vay này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam xuất hóa đơn GTGT đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm tiền vay tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO