Xử phạt hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế GTGT

22/01/2018 772 lượt xem    

Công văn số: 2048/TCT-KK

V/v khai thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 20782/CT-KTrT4 đề ngày 18/4/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội vướng mắc về kê khai thuế GTGT

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính:

“Điều 8. Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

1. Phạt tiền 700.000 đồng; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên bảng kê hóa đơn; hàng hóa; dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiện kiểm tra; xác minh tại Công ty CP xây dựng Phục Hưng Holdings và Công ty CP Quốc tế Sơn Hà đối với các kỳ tính thuế trong năm 2013, 2014 có liên quan đến các hóa đơn, chứng từ thuế GTGT khai sai trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Trường hợp việc Công ty khai sai trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu đã khai trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT của các kỳ tính thuế tương ứng theo thực tế phát sinh thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc chấp nhận số thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ của Công ty. Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính nếu còn trong thời hiệu xử phạt.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết, thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO