Xử phạt chậm kê khai thuế SDĐNN và thuế SDĐPNN

20/12/2018 553 lượt xem    

Công văn số: 604/TCT-KK

V/v phạt chậm kê khai thuế SDĐNN và thuế SDĐPNN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6342/CT-THNVDT ngày 27/12/2013 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc xử lý đối với việc chậm nộp kê khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN). Về vấn đề này, Tổng cục có ý kiến như sau:

1- Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp:

Theo hướng dẫn tại tiết b, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ; hướng dẫn tại tiết b, khoản 2 Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính (áp dụng đối với các hồ sơ khai thuế cho kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2014) thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 nêu trên thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế SDĐNN:

– Đối với tổ chức; thời hạn nộp hồ sơ khai thuế SDĐNN chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm.

– Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đã thuộc diện chịu thuế và có trong sổ bộ thuế của cơ quan thuế từ năm trước thì không phải nộp hồ sơ khai thuế SDĐNN của năm tiếp theo.

– Trường hợp trong năm có phát sinh tăng, giảm diện tích chịu thuế SDĐNN thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là mười ngày kể từ ngày phát sinh tăng, giảm diện tích đất.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân chậm nộp hồ sơ kê khai thuế SDĐNN thuộc đối tượng bị xử phạt vi phạm theo quy định tại Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 và Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có hiệu lực thi hành ngày từ ngày 15/12/2013.

2- Khai thuế SDĐPNN:

Theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 16 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn về thuế SDĐPNN; tiết b, khoản 1 Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính; (áp dụng đối với các hồ sơ khai thuế cho kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2014) thì:

– Hàng năm, người nộp thuế không phải thực hiện khai lại nếu:

  • Không có sự thay đổi về người nộp thuế
  • Không có sự thay đổi các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp.

Trường hợp phát sinh các sự việc dẫn đến sự thay đổi về người nộp thuế thì người nộp thuế mới phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các sự việc trên; Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp; trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế; thì người nộp thuế phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp.

– Theo hướng dẫn tại mục 5 công văn số 14452/BTC-TCT ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế SDĐPNN: “3. Đối với kỳ tính thuế SDĐPNN năm 2012 thực hiện như sau:

3.1. Thời hạn thu hồi tờ khai:

Chậm nhất đến ngày 30/6/2012 cơ quan thuế phải hoàn thành việc thu hồi Tờ khai thuế của NNT”.

Do vậy, trong năm thuế 2012; cơ quan Thuế phải đôn đốc người nộp thuế hoàn thành việc khai thuế để thực hiện thu hồi Tờ khai đúng quy định; Việc phạt hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu số 01/TK-SDDPNN; mẫu số 02/TK-SDĐPNN của người nộp thuế không áp dụng cho năm thuế 2012. Kể từ năm thuế 2013, nếu phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp mà người nộp thuế không thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo thời hạn nêu tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 153/2011/TT-BTC nêu trên thì bị xử phạt theo quy định hiện hành.”

Căn cứ các quy định trên, từ kỳ tính thuế năm 2013, trường hợp hộ gia đình, cá nhân chậm nộp hồ sơ kê khai thuế SDĐPNN thuộc đối tượng bị xử phạt vi phạm theo quy định tại Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 và Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có hiệu lực thi hành ngày từ ngày 15/12/2013

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế biết, thực hiện.

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO