Xử lý truy hoàn thuế GTGT

18/01/2018 758 lượt xem    

Hướng dẫn về việc Xử lý truy hoàn thuế GTGT;qua kiểm tra sau hoàn thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 3101/TCT-CS ngày 14 tháng 7 năm 2017; cụ thể như sau:

– Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế;

– Căn cứ Điểm 2 và 3 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016. Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế;

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1217/CT-KTT2 ngày 31/5/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc xử lý truy hoàn thuế GTGT qua kiểm tra sau hoàn thuế đối với Công ty TNHH Beesco Vina. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Beesco Vina, ngày 22/5/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước đã có công văn 822/SKHĐT-ĐKKD gửi Thường trực tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Phước để báo cáo. Theo đó:

“Công ty đã xác nhận là vốn góp từ 10/7/2015 đến 14/2/2017 là 109,175 tỷ đồng (tương đương 5 triệu USD). Đến ngày 15/2/2017 công ty mới góp đủ vốn là 225 tỷ đồng …”

“Tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp; vốn góp của Công ty là 109,175 tỷ đông (tương đương 5 triệu đô la Mỹ). Tuy nhiên do hiểu nhầm giữa tổng vốn đầu tư và vốn điều lệ. Nên khi đăng ký ghi trên giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; vốn đầu tư bằng vốn điều lệ của dự án dẫn đến những lần thay đổi sau cũng tương tự…”

“Theo như giải trình của doanh nghiệp là do hiểu nhầm của nhân viên Công ty và đồng thời đây là thời điểm chuyển giao giữa luật cũ và luật mới nên không tránh khỏi những sai sót trong quá trình thực hiện. Vì vậy, để doanh nghiệp không phải nộp phạt và tiếp tục được hoàn thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị tỉnh ủy và UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về xác nhận sự nhầm lẫn của doanh nghiệp là có cơ sở và chỉ đạo Cục Thuế tỉnh kiến nghị Tổng cục Thuế giải quyết cho doanh nghiệp để doanh nghiệp yên tâm tiếp tục hoạt động, mở rộng sản xuất.”

Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước để xác định rõ số vốn điều lệ của Công ty TNHH Beesco Vina để báo cáo UBND tỉnh Bình Phước.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO