Xử lý thuế GTGT, thuế TNDN khi thanh tra, kiểm tra thuế

19/12/2018 465 lượt xem    

Công văn Số: 574/TCT-CS

V/v thuế GTGT, thuế TNDN.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời:

  • Công văn số 1877/CT-KTNB ngày 30/10/2013,
  • Công văn số 998/CT-KTNB của Cục Thuế tỉnh Long An

hỏi về xử lý thuế GTGT, thuế TNDN khi thanh tra, kiểm tra thuế tại HTX dịch vụ vận tải Vàm Cỏ, sau khi có ý kiến Vụ Pháp chế, Thanh tra (BTC); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ quy định tại Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết về thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ căn cứ hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT.

– Tại Điều 32 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết về thuế TNDN quy định:

Cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế đối với cơ sở kinh doanh trong các trường hợp sau:

1. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

2. Không kê khai hoặc kê khai không đúng các căn cứ để tính thuế hoặc không chứng minh được các căn cứ đã ghi trong tờ khai theo yêu cầu của cơ quan thuế.

3. Từ chối việc xuất trình số kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc tính thuế.

4. Kinh doanh không có đăng ký kinh doanh mà bị phát hiện.

Cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu điều tra về tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh hoặc căn cứ vào thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có quy mô kinh doanh tương đương để ấn định thu nhập chịu thuế. …”

Tại điểm 6 Mục IV Phần D Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định:

“… Cơ quan thuế có quyền xác định lại giá mua, giá bán theo giá thị trường trong nước và ngoài nước, chi phí, thu nhập chịu thuế và các yếu tố khác đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế thu nhập doanh nghiệp; nếu phát hiện giá mua; giá bán; chi phí kinh doanh; thu nhập chịu thuế; và các yếu tố khác của cơ sở kinh doanh; không đúng với giá cả thị trường và các chi phí thực tế phát sinh…”

– Tại Chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung quy định nguyên tắc kế toán cơ bản ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nguyên tắc phù hợp:

“Phù hợp

06. Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.”

Theo trình bày của Cục thuế thì Hợp tác xã Vàm Cỏ là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo quy định áp dụng đối với tổ chức kinh doanh.

Căn cứ quy định nêu trên,

Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất hướng xử lý của Cục Thuế tỉnh Long An nêu tại:

– Công văn số 1877/CT-KTNB ngày 30/10/2013.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An được biết và đề nghị căn cứ tình hình thực tế để xử lý.

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO