XỬ LÝ NỢ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

14/07/2021 617 lượt xem    

Công văn 7874/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tổng cục Hải quan trả lời công văn số 388/TSVN-TCKT của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam; về việc xử lý nợ thuế như sau:

1. Về đối tượng và điều kiện xóa nợ tiền thuế đối với doanh nghiệp nhà nước đã giải thể:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4494/TCHQ-TXNK ngày 03/7/2020; trả lời Tổng công ty Thủy sản Việt Nam; thì khoản nợ của Chi nhánh Seaprodex Cần Thơ không đủ điều kiện xóa nợ. Vì vậy, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam có trách nhiệm nộp khoản tiền thuế còn nợ 310.000.000 vào ngân sách nhà nước.

2. Về đối tượng và điều kiện xóa tiền thuế đối với doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa

Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính qui định. “Thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998; Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002; Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ; về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần”.

Theo đó, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam đã cổ phần hóa theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ; nên không thuộc đối tượng xóa nợ đối với doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa.

Vì vậy, yêu cầu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam nộp ngay khoản tiền thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước. Nếu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam không thực hiện; sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ.

Xử lý nợ thuế đối với doanh nghiệp nhà nước

Cục Hải quan thành phố Cần Thơ đôn đốc ngay bằng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ nộp ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO