Xử lý khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán hóa đơn trên 20 triệu bằng tài khoản cá nhân

01/09/2019 718 lượt xem    

Thanh toán hóa đơn trên 20 triệu bằng tài khoản cá nhân có bị loại chi phí và thuế GTGT khấu trừ hay không? Dựa trên các văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành; Hãng kiểm toán Calico xin đưa hướng dẫn cụ thể như sau:

Tìm hiểu thêm

Căn cứ vào điểm 4,5, Điều 15, 26/2015/TT-BTC; quy định thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

a) …

b) …

c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

d) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba mở tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ (theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) thì cũng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

5. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.

Trường hợp người nộp thuế là cơ sở kinh doanh có các cửa hàng là các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của cơ sở kinh doanh, trên hoá đơn có tiêu thức “Cửa hàng số” để phân biệt các cửa hàng của cơ sở kinh doanh và có đóng dấu treo của từng cửa hàng thì mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp.”

Căn cứ thông tư 26/2015/TT-BTC, thông tư 219/2013/TT-BTC:

Nếu hình thức thanh toán này được:

Quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Công ty; hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân;
(*) Đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gồm:

  1. Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty;
  2. Hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với doanh nghiệp;
  3.  Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của cá nhân cho người bán;
  4.  Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân;

Thì hình thức thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán KHÔNG dùng tiền mặt, làm căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính, vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Như vậy, Có thể Hợp lý hóa chi phí hóa đơn trên 20 triệu không chuyển khoản bằng cách trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO