Xử lý đối với đất được giao ổn định lâu dài để xây dựng trung tâm thương mại

18/01/2019 903 lượt xem    

Công văn số 459/TCT-CS

Đất được giao ổn định lâu dài

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời Công văn số 9488/CT-TTHT ngày 08/12/2008 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về tiền sử dụng đất với đất được giao đất ổn định lâu dài để xây dựng trung tâm thương mại trước ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hồ sơ tài liệu của Cục Thuế báo cáo thì Công ty TNHH SX-TM Lan Phương được UBND TP Hồ Chí Minh tạm giao đất theo Quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 18/4/2003, bao gồm

– Diện tích đất kinh doanh nhà ở ổn định lâu dài

– Diện tích đất công cộng

Riêng diện tích đất công cộng; Công ty phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để bàn giao cho UBND Quận Thủ Đức quản lý.

Ngày 08/6/2004, UBND TP HCM ban hành Quyết định 2657/QĐ-UB điều chỉnh chuyển một phần diện tích đất công cộng của dự án sang xây dựng Trung tâm thương mại, với thời hạn giao đất ổn định lâu dài; Công ty đã nộp tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ Điều 29, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc

– Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất

– Thực hiện quyền sử dụng đất; trình tự, thủ tục bồi thường; hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai quy định:

+ Đất phi nông nghiệp được sử dụng trước ngày 01/7/2004 của tổ chức kinh tế do được giao đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án

+ Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không phải do Nhà nước giao, cho thuê

Thì nay tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích phi nông nghiệp; không phải nộp tiền sử dụng đất khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở; được bồi thường về đất theo giá đất ở khi Nhà nước thu hồi đất.”

Căn cứ các quy định trên:

Đề nghị Cục Thuế TP HCM kiểm tra lại hồ sơ; và tình hình thực tế đáp ứng quy định của Nhà nước để thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO