Xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với phần thu nhập từ trúng thưởng

16/01/2019 855 lượt xem    

Công văn số 1841/TCT-TNCN

V/v chính sách thuế TNCN

Kính gửi:

– Cục thuế tỉnh Bình Dương;
– Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng Cục thuế nhận được phản ánh tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2018 về việc cơ quan thuế đã có hướng dẫn khác nhau trong việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập từ trúng thưởng của người lao động từ hoạt động rút thăm may mắn trong các sự kiện của công ty (bản chụp nội dung kèm theo). Về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

… e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

e.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng,… ”

…e.2) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận… ”.

– Tại Điểm đ, Khoản 6, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“6. Thu nhập từ trúng thưởng

Thu nhập từ trúng thưởng là các khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân nhận được dưới các hình thức sau đây:

…đ) Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác do các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức.

Đề nghị Cục thuế căn cứ hồ sơ kê khai thuế, các quy định tài chính thu chi của công ty và bản chất khoản thu nhập mà người lao động nhận được trong hoạt động rút thăm may mắn của công ty để thực hiện hướng dẫn kê khai nộp thuế theo đúng các quy định nêu trên.

Trường hợp hướng dẫn không đúng với quy định thì Cục thuế điều chỉnh lại văn bản đã hướng dẫn và báo cáo về Tổng cục trước ngày 25/05/2018.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc cần trao đổi đề nghị liên hệ theo địa chỉ email: tttung03@gdt.gov.vn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO