Xác định thời gian giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

02/07/2021 637 lượt xem    

Công văn 97746/CT-TTHT năm 2020
V/v: xác định thời gian giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Xac-dinh-thoi-gian-giam-thue-thu-nhap-doanh-nghiep

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH Trafigura Việt Nam hỏi về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

 Căn cứ khoản 11 Điều 3 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định như sau:

“11. Năm tính thuế được xác định theo năm dương lịch từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12; trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch; thì năm tính thuế áp dụng theo năm tài chính.”

– Căn cứ Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội

Quy định về việc giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối vi doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

– Căn cứ Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ

Quy định chi tiết Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc Hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020; đối với doanh nghiệp, hp tác xã đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; quy định:

+ Tại Điu 1 quy định đi tượng áp dụng:

“Nghị định này áp dụng đi với người nộp thuế TNDN:

Là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế; (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 116/2020/QH14; bao gm:

 1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
 3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 4. Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.”

+ Tại Điều 2 quy định về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

1. Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020; đối với trường hợp doanh nghiệp có tng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

2. Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế; theo quy định tại khoản 1 Điều này là tng doanh thu; trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 của doanh nghiệp bao gm:

Toàn bộ tiền bán hàng; tiền gia công; tiền cung ứng dịch vụ; k cả trợ giá, phụ thu, phụ trội; mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế  TNDN; và các văn bản hưng dẫn thi hành.

“3. Trường hợp doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020 không quá 200 tỷ đồng; thì doanh nghiệp xác định tạm nộp hàng quý bằng 70% số thuế TNDN phải nộp của quý.

5. Kỳ tính thuế TNDN được xác định theo năm dương lịch; trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch; thì kỳ tính thuế TNDN xác định theo năm tài chính áp dụng quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

+ Tại Điều 3 quy định về việc kê khai, giảm thuế:

1. Doanh nghiệp tự xác định s thuế TNDN được giảm khi tạm nộp hàng quý và khi kê khai thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Khi lập hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp kê khai số thuế TNDN được giảm trên các mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư s 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, b sung (nếu có) và trên Phụ lục thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 ban hành kèm theo Nghị định này.

– Căn cứ khoản 2, khoản 4 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

“2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch.

Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.”

4. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế TNDN (bao gồm cả chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại)

Kỳ tính thuế TNDN của năm chuyn đi không vượt quá 12 tháng. Doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN mà có thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thì doanh nghiệp được lựa chọn: Ưu đãi trong năm chuyển đổi kỳ tính thuế hoặc nộp thuế theo mức thuế suất không được hưởng ưu đãi của năm chuyển đi kỳ tính thuế và hưng ưu đãi thuế sang năm tiếp theo.”

Căn cứ quy định trên

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời về thời gian giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Trường hợp Công ty thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ đồng thời có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì Công ty được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020.

Công ty căn cứ vào điều kiện được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 để t xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 114/2020/NĐ-CP nêu trên.

Trường hợp Công ty áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp xác định theo năm tài chính áp dụng quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

Lưu ý:

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn . Hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 1 để được hỗ trợ gii quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Trafigura Việt Nam được biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO