Xác định giá tính thuế TTĐB đối với mặt hàng bia

09/02/2018 1136 lượt xem    

Việc xác định gái tính thuế TTĐB đối với mặt hàng bia cần phải tuân thủ các quy định gì về thuế? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc xác định giá tính thuế TTĐB đối với mặt hàng bia theo hướng dẫn tại Công văn số 5230/TCT-DNL ngày 10 tháng 11 năm 2016, cụ thể như sau:

  1. Về xác định giá tính thuế TTĐB đối với các mặt hàng bia:

Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế TTĐB như sau:

“Giá tính thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ là giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ của cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa có thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và thuế giá trị gia tăng… ”

  1. Xác định giá tính thuế TTĐB đối với các khoản bồi thường giá trị vỏ box, keg đựng bia hơi không thu hồi được

Tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế TTĐB như sau:

“3. Đi với hàng hóa chịu thuế TTĐB, giá tính thuế TTĐB là giá chưa có thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và chưa có thuế TTĐB và không loại trừ giá trị vỏ bao bì… ”

                Trả lời công văn số 2254/CT-TTr2 ngày 29/9/2016 của Cục Thuế TP Hải Phòng v việc xác định giá tính thuế TTĐB đối với mặt hàng bia tại Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào quy định nêu trên, giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa dịch vụ bán ra không quy định giá bán là giá đã giảm trừ chiết khấu thương mại cho khách hàng. Do đó, đối với sản phẩm bia Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng bán ra thì giá tính thuế TTĐB là giá bán chưa thực hiện giảm giá theo sản lượng tiêu thụ được quy định trong hợp đồng giữa công ty đối với các công ty, đại lý, cửa hàng.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, đối với mặt hàng bia hơi nếu khách hàng có đặt cược tiền cược vỏ box, keg thì định kỳ hàng quý Công ty và khách hàng phải thực hiện quyết toán số tiền đặt cược vỏ box, keg đựng bia hơi. Trường hợp Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng không thu hồi được vỏ box, keg từ khách hàng thì số tiền đặt cược tương ứng với giá trị của vỏ box, keg đựng bia hơi không thu hồi được phải đưa vào doanh thu tính thuế TTĐB.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO