Xác định doanh thu tính lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh

23/01/2018 597 lượt xem    

Lệ phí môn bài là phí mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải nộp hằng năm theo mức thu tùy thuộc vào đối tượng hay lĩnh vực hay mức doanh thu hằng năm. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Xác định doanh thu tính lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh theo Công văn số 590/TCT-TNCN ngày 24/2/2017 của Tổng cục Thuế v/v lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh.

 Tại Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định: 

“Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 2 Điều này có thay đi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.”

– Tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: 

“Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đi với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này là tng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này có thay đi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm trước liền k năm tính lệ phí môn bài.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.”

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Công văn số 1239/CT-THNVDT ngày 30/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang phản ảnh vướng mắc về việc xác định doanh thu tính lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh.

Căn cứ theo quy định nêu trên thì: nguyên tắc xác định doanh thu tính lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh là tổng doanh thu của năm trước liền kề năm tính thuế. Riêng đối với hộ mới ra kinh doanh, doanh thu xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế. Việc xác định doanh thu tính thuế môn bài theo doanh thu năm liền trước năm tính thuế là phù hợp để có thể xác định phí môn bài n định từ đầu năm, tránh tình trạng phải điều chỉnh lệ phí môn bài trong năm khi có thay đi doanh thu kinh doanh trong năm tính thuế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO