Vướng mắc về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với condensate Lô 06.1.

16/03/2018 847 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn giải đáp những vướng mắc về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với condensate Lô 06.1. căn cứ vào công văn 2005/TCT-CS ngày 22/05/2015

Tại khoản 3 Điều XVI Hợp đồng Dầu khí Lô 06.1 quy định:

Nhà thầu sẽ được miễn trả phù hợp với Luật Việt Nam hiện nay và sau này, mọi thuế hải quan, xuất khẩu hoặc các khoản thuế khác dưới bất cứ tên gọi như thế nào do các nhà đương cục trung ương hoặc địa phương Việt Nam đặt ra hoặc có thể đặt ra cho việc xuất khẩu hoặc bán ở trong Việt Nam đối với phần dầu khí thuộc quyền sở hữu của Nhà thầu theo các điều khoản của hợp đồng.

Tại điểm 4.4 Thỏa thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ đối với dự án Khí Nam Côn Sơn ký ngày 15/12/2000 quy định:

Các nghĩa vụ nộp thuế, miễn và giảm thuế cho các Bên nước ngoài như được thỏa thuận trong các thỏa thuận của Dự án Khí Nam Côn Sơn nay được đảm bảo và sẽ không bị thay đổi khi chưa có sự thỏa thuận trước bằng văn bản của các Bên Nước ngoài.

Tại điều 4 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 quy định:

Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt la tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3066/DVN-TCKT ngày 15/4/2015 của Tổng công ty Dầu Việt Nam( PVOIL), công văn số 188/VNQ-TCKT  ngày 16/4/2015 của  Công ty cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt ( NVO)  kiến nghị vướng mắc về thuế TTĐB đối với condensate Lô 06.1.

Về vấn đề này, sau khi báo cáo, được sự đồng ý  của Bộ Tài Chính, Tổng cục Thuế có y kiến như sau:

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Tổng công ty Dầu Việt Nam, Công ty cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt mua condensate từ Lô 06.1 thuộc đối tượng được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt theo thỏa thuậ tại hợp đồng Dầu khí lô 06.1 và cam kết bảo lãnh của Chính phủ thì khi xuất bản NVO, PVOIL không phải kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt( trên hóa đơn ghi rõ condensate Lô 06.1 từ NVO,PVOIL, nếu dùng để sản xuất xăng phải kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi xuất bán xăng theo quy định.

Tổng cục thuế trả lời để Tổng công ty Dầu Việt Nam, Công ty cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt biết và thực hiện.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO