Vướng mắc về kê khai nộp thuế GTGT

09/03/2018 757 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn giải đáp những vướng mắc về vấn đề kê khai nộp thuế GTGT căn cứ vào công văn 243/TCT-KK ngày 29/01/2015

Căn cứ khoản 13 Phần II Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định:

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Khoản 1c Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011; Khoản lc Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Khoản lc, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định:

Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất.

Ngày 27/11/2014 Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7007/CT-KTT1 và công văn số 6575/CT-KTT1 đề ngày 13/10/2014 của Cục Thuế Bà Rịa -Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kê khai nộp thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ Cục Thuế cung cấp, về nguyên tắc, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Dầu Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, được cấp mã số thuế, có con dấu, tài khoản ngân hàng, thực tế có phát sinh doanh thu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT trực tiếp tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là đúng quy định.

Giao Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiểm tra việc hạch toán, xuất hoá đơn và đối chiếu số thuế GTGT đầu ra của Chi nhánh với thuế GTGT đầu vào Chi nhánh đã kê khai khấu trừ, đề nghị hoàn thuế, đặc biệt là giai đoạn từ 08/2011 – quý 4/2013. Chi nhánh chỉ được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với thuế GTGT đầu vào phục vụ cho hoạt động sản kinh doanh của Chi nhánh (hoạt động chi nhánh trực tiếp xuất hoá đơn GTGT đầu ra).

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO