Vướng mắc trong kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng( GTGT)

23/01/2019 880 lượt xem    

Công văn số 642/TCT-KK
 Kê khai khấu trừ thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

 

Trả lời công văn số 69/CT-TTr đề ngày 10/1/2018 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vướng mắc trong kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Chi nhánh Công ty CP Thế giới Di động Đồng Tháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các hướng dẫn tại:

– Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

– Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; hướng dẫn đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT;

– Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015; Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính); hướng dẫn về Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ các quy định nêu trên:

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

– Rà soát, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh

– Rà soát, kiểm tra chấp hành pháp luật thuế

tại Chi nhánh Công ty CP Thế giới Di động Đồng Tháp (sau đây gọi là Chi nhánh Đồng Tháp).

Nếu Chi nhánh Đồng Tháp thực hiện đầy đủ:

Chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ

– Đã đăng ký kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

thì Chi nhánh Đồng Tháp thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại tỉnh Đồng Tháp theo quy định.

Trường hợp Chi nhánh Đồng Tháp khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi mua hàng hóa từ khách hàng có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào nhưng do Công ty CP Thế giới Di động (trụ sở chính ở TP Hồ Chí Minh) trực tiếp thanh toán tiền cho người bán; việc thanh toán được quy định trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và hàng hóa mua vào; đáp ứng Điều kiện, nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì Chi nhánh Công ty CP Thế giới Di động Đồng Tháp được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị được biết, thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO