Vướng mắc trong quá trình giải quyết hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

06/02/2018 797 lượt xem    

Công văn số: 3415/TCT-KK
V/v hoàn thuế đối với dự án đầu tư

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1038/CT-KK ngày 05/07/2016 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng hỏi về vướng mắc trong quá trình giải quyết hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của Công ty TNHH Daesun Vina.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

Điều 15: Điều kiện khu trừ thuế giá trị gia tăng đu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tin mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.”

Điều 18: Đi tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có s thuế GTGT đu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đi vi trường hợp kê khai theo quý) thì được khu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đu tiên hoặc sau ít nhất bquý tính từ quý đầu tiên phát sinh sthuế GTGT đu vào chưa được khấu trừ hết mà vn còn số thuế GTGT đu vào chưa được khu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế…”

2. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát trin mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm (12 tháng) trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.

Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.”

Căn cứ vào các quy định và hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế của doanh nghiệp, trường hợp Công ty TNHH Daesun Vina (Công ty) có số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết trên Tờ khai 01/GTGT (âm liên tục từ quý IV/2015 đến quý I/2016) là -5.102.188.784 đồng và có số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết trên Tờ khai 02/GTGT (từ quý I/2015 đến quý III/2015) là -4.822.439.121 đồng. Từ quý IV/2015 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động và đã phát sinh doanh thu thì Công ty không đủ điều kiện hoàn thuế đối với dự án đầu tư.

Công ty được hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nếu đáp ứng đủ điều kiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 15 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng kiểm tra hồ sơ hoàn thuế của công ty, nếu đáp ứng các quy định nêu trên thì thực hiện giải quyết hoàn thuế cho công ty theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO