Uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

02/04/2021 673 lượt xem    

Công văn 3334/CT-TTHT

V/v Quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Kính gửi: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Trả lời: Công văn số 45/TTGSNH8 đề ngày 08/01/2020 của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (sau đây gọi là “Cơ quan TTGSNH”) hỏi về chính sách thuế.Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP:

“3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16

a.4) y quyền quyết toán thuế
a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:
– Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

a.4.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Trường hợp t chức chi trả sau khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp và thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả… ”

Căn cứ các quy định trên,

Trường hợp kể từ ngày 05/07/2019, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP Hà Nội, Cục thanh tra, giám sát ngân hàng TP Hồ Chí Minh chấm dứt hoạt động; công chức thuộc 02 Cục này được điều động; chuyển công tác về các đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH và NHNN chi nhánh TP Hà Nội, NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh thì được áp dụng quy định về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức mới theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC nêu trên.Nếu còn vướng mắc, Cơ quan TTGSNH liên hệ với Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác để được hướng dẫn cụ thể.Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Cơ quan TTGSNH được biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công.!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO