Quyết toán thuế TNCN đối với người bán hàng đa cấp như thế nào?

Tang-cuong-ho-tro-ca-nhan-truc-tiep-quyet-toan-thue-TNCN-nam-2019
Uy-quyen-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan
Quyet toan thue TNCN theo quy dinh cua Tong cuc thue kiemtoancalico
thu-thue-doi-voi-hoat-dong-kinh-doanh-casino