Tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn về chế độ kế toán

01/03/2018 823 lượt xem    

Công văn Số: 5997/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

TCT nhận được công văn số 3352/CIPM-TCKT ngày 11/11/2016 của Tổng Công ty ĐTPT&QLDA Hạ Tầng Giao thông Cửu Long v/v:

Tỷ giá khi xuất hóa đơn bằng ngoại tệ. MST: 0311107531. Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

(bản photocophy công văn đính kèm).

Tại khoản 4 Điều 2 TT số 26/2016/TT-BTC ngày 27/2/2016 của BTC hướng dẫn về:

Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu chi phí:

“4. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:

“Điều 27. Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.

… 3. Trường hợp phát sinh doanh thu; chi phí; giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của BTC tại TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

– Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của BTC tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.”

Đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh căn cứ quy định và tình hình thực tế của Tổng Công ty ĐTPT&QLDA Hạ Tầng Giao thông Cửu Long để hướng dẫn đơn vị thực hiện, trường hợp còn vướng mắc thì Cục Thuế TP Hồ Chí Minh báo cáo và đề xuất xử lý cụ thể.

TCT có ý kiến để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO