Tờ khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT

25/09/2019 2017 lượt xem    

Căn cứ vào văn bản HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI (Dành cho người nộp thuế) của tổng cục thuế, sau đây Hãng kiểm toán Calico đưa ra hướng dẫn về  tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT sau:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT

Cách gọi: – Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT cho Dự án đầu tư (02/GTGT)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau.

+ Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng tháng hoặc quý hiện tại -1, có thể nhập kỳ tính thuế mà muốn kê khai nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng hoặc quý hiện tại. Đối với tờ khai quý, hệ thống cho phép nhập từ quý 3/2013 trở đi và không cho phép nhập tháng quý trùng nhau

+ Chọn loại tờ khai (tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung) theo tháng hoặc quý, và chọn các phụ lục cần kê khai sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai GTGT cho Dự án đầu tư mẫu 02/GTGT.

A.Trường hợp khai tờ khai lần đầu

– Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

– Các chỉ tiêu tự nhập:

+ Các chỉ tiêu [21a], [24], [25] , [26], [27], [28a], [30a], [30], [31] kiểu số, không âm.

+ Kiểm tra [30] phải nhỏ hơn hoặc bằng ([29] – [30a]). Kiểm tra nếu [30] < 300tr thì UD cảnh báo vàng “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn phải từ 300 triệu trở lên”

+ Kiểm tra [31] phải nhỏ hơn hoặc bằng [29]

+ Kiểm tra [28a] <= [21] + [21a]+ [28]

– Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tự động tính toán:

+ Chỉ tiêu [21]: tự động chuyển từ chì tiêu [32] kỳ trước sang, cho phép sửa, nếu sửa khác thì cảnh báo vàng và vẫn cho in tờ khai.

+ Chỉ tiêu [22]: Nhập dạng số, có thể âm

+ Chỉ tiêu [23]: Nhập dạng số, có thể âm + Chỉ tiêu [28] = [23] + [25] – [27]

+ Chỉ tiêu [29] = [21] + [21a] + [28] – [28a]

+ Chỉ tiêu [32]= [29] – [30a] – [30] – [31]

B.

Trường hợp khai tờ khai bổ sung

– Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” , ứng dụng cho phép NNT chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung:

– Nhấn nút Đồng ý màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

– Ứng dụng sẽ lấy dữ liệu của Tờ khai gần nhất trong cùng kỳ tính thuế làm dữ liệu mặc định trên Tờ khai điều chỉnh (Nếu là tờ khai bổ sung lần 1 thì lấy dữ liệu của tờ khai lần đầu, nếu là tờ khai bổ sung lần n thì lấy dữ liệu lần bổ sung n-1). NNT sẽ kê khai bổ sung điều chỉnh trực tiếp trên Tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai thay thế, sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu điều chỉnh liên quan đến số thuế phải nộp lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS.

– Các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [21], [21a], [23], [28a], [30], [30a], [31]. cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

+ Bổ sung lần thứ nhất: Nếu C1 ≠ 0, chỉ tiêu C1 ‘Số tiền’ trên KHBS chỉ cho nhập dương.

+ Bổ sung lần thứ 2 trở đi; Nếu C1 ≠ 0, chỉ tiêu C1 ‘Số tiền’ trên KHBS cho nhập âm dương.

+ Kiểm tra Chỉ tiêu C1= trị tuyệt đối chênh lệch chỉ tiêu [30], sai khác cảnh báo vàng.

+ Kiểm tra chỉ tiêu C1 và chênh lệch chỉ tiêu [30] phải ngược dấu, sai khác cảnh báo vàng.

+ Trên phụ lục 01/KHBS, nếu không có số chênh lệch ở chỉ tiêu [30] mà có chỉ tiêu C1 ≠ 0 thì có cảnh báo vàng tại chỉ tiêu [30] ở tờ khai chính (02/GTGT): “Nếu kê khai chỉ tiêu C1 phải thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu 30”

Chúc các bạn thành công.

 Mọi chi tiết xin liên hệ:

® Hãng kiểm toán Calico

 Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội

 VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

 Hotline: 0966.246.800

 Email: calico.vn@gmail.com

 Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO