Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc

23/07/2021 1324 lượt xem    

Căn cứ vào văn bản Hướng dẫn sử dụng ứng dụng hỗ trợ kê khai

Bang-tong-hop-dang-ky-nguoi-phu-thuoc

(Dành cho người nộp thuế) của tổng cục thuế, sau đây Hãng kiểm toán Calico đưa ra hướng dẫn về Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc như sau:

Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc

Cách gọi:

Từ menu chức năng

Phần I: Đăng ký cấp mã cho người phụ thuộc:

Nhập các thông tin tương tự như phụ lục 05-3/BK-TNCN

Chỉ tiêu [06] tự tăng khi thêm dòng
Chỉ tiêu [07] – Họ và tên người nộp thuế: cho phép NSD tự nhập kiểu text
 • Bắt buộc nhập
 • Nhập tối đa 100 ký tự
Chỉ tiêu [08] – MST của người nộp thuế:
 • Bắt buộc nhập tối đa 10 ký tự
 • Kiểm tra đúng cấu trúc mã số thuế
 • Kiểm tra MST của NNT không được trùng với MST của doanh nghiệp; nếu ko thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “MST cá nhân của người nộp thuế trùng với MST cơ quan chi trả”
Chỉ tiêu [09] – Họ và tên người phụ thuộc: cho phép NSD tự nhập kiểu text
 • Bắt buộc nhập
 • Nhập tối đa 100 ký tự
Chỉ tiêu [10] – Ngày sinh người phụ thuộc:

NSD nhập kiểu dd/mm/yyyy. Kiểm tra ngày sinh không được sau kỳ tính thuế và phải nhỏ hơn hoặc bằng Từ tháng ( chỉ tiêu [16])

Chỉ tiêu [11] – Mã số thuế của người phụ thuộc: Khóa không cho nhập
Chỉ tiêu [12] – Quốc tịch người phụ thuộc: Chọn trong combobox
 • Gồm Việt Nam và Khác, mặc định là trống ( lưu vào mã vạch Việt Nam là 01, Khác là 02).
 • Nếu là người nước ngoài thì không bắt buộc nhập các thông tin trên giấy khai sinh
Chỉ tiêu [13] – CMND/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân của NPT
 • Nhập tối đa 50 ký tự
 • Không được nhập dấu cách trong chuỗi ký tự nhập
Chỉ tiêu [14] – Quan hệ với người nộp thuế: Cho phép NSD chọn trong combobox gồm:
 • Con (mã 01)
 • Vợ/chồng (mã 02)
 • Cha/mẹ (mã 03; khác (mã 04)
Chỉ tiêu [15] – Số: Nhập tối đa 50 ký tự
Chỉ tiêu [16] – Quyển số: Nhập tối đa 50 ký tự
Chỉ tiêu [17] – Quốc gia:

Chọn trong combobox gồm Việt Nam và Khác, mặc định là trống ( lưu vào mã vạch Việt Nam là 01, Khác là 02).

Chỉ tiêu [18] – Tỉnh/Thành phố:
 • Nếu chỉ tiêu [17] là “Việt Nam”; thì UD bắt buộc chọn trong danh mục Tỉnh/Thành phố, hỗ trợ tìm theo thông tin đã nhập
 • Nếu chỉ tiêu [17] khác “Việt Nam”; thì UD mặc định là “Khác” (có mã hóa cho “Khác”)
Chỉ tiêu [19] – Quận/Huyện:
 • Nếu chỉ tiêu [17] là “Việt Nam”; thì UD bắt buộc chọn trong danh mục Quận/Huyện, hỗ trợ hiển thị theo Tỉnh/Thành phố đã nhập
 • Nếu chỉ tiêu [17] khác “Việt Nam” thì UD mặc định là “Khác” (có mã hóa cho “Khác”)
Chỉ tiêu [20] – Phường/Xã:

+ Nếu chỉ tiêu [17] là “Việt Nam” thì UD bắt buộc chọn trong danh mục Phường/Xã, hỗ trợ hiển thị theo Quận/Huyện đã nhập, cho phép tìm kiếm theo ABC
+ Nếu chỉ tiêu [17] khác “Việt Nam” thì UD mặc định là “Khác” (có mã hóa cho “Khác”)

Chỉ tiêu [21] Từ tháng: Bắt buộc nhập kiểu mm/yyyy.
Chỉ tiêu [22] Đến tháng: Nhập kiểu mm/yyyy, kiểm tra Đến tháng >= từ tháng Các điều kiện kiểm tra:

+ Nếu NPT <= 15 và không có thông tin về CMND/ hộ chiếu hay không; thì không bắt buộc nhập các thông tin trên giấy khai sinh
+ Nếu NPT > 15 tuổi ( Tính tuổi NPT theo nguyên tắc năm hiện tại – năm sinh); thì bắt buộc nhập chỉ tiêu CMT/ hộ chiếu
+ Nếu Quốc gia là Việt Nam thì Tỉnh, huyện, xã không được phép chọn giá trị “Khác”; nếu Quốc gia là Khác thì Tỉnh, huyện, xã mặc định là Khác và không cho sửa

– Phần II: Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc

 • Họ tên NNT, MST NNT, Họ tên NPT: nhập kiểu text
 • Kiểm tra MST NPT phải khác MST NNT
 • Ngày sinh người phụ thuộc: Khóa không cho nhập
 • Mã số thuế của người phụ thuộc: Nhập tối đa 10 ký tự, kiểm tra cấu trúc MST. Kiểm tra MST NPT phải khác MST NNT
 • Quốc tịch người phụ thuộc: Khóa không cho nhập
 • CMND/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân của NPT: Khóa không cho nhập
 • Quan hệ với người nộp thuế: Cho phép NSD chọn trong hộp chọn gồm:
  + Con (mã 01)
  + Vợ/chồng (mã 02)
  + Cha/mẹ (mã 03
  +Khác (mã 04)
 • Số: Khóa không cho nhập
 • Quyển số: Khóa không cho nhập
 • Quốc gia: Khóa không cho nhập
 • Tỉnh/Thành phố: Khóa không cho nhập
 • Quận/Huyện: Khóa không cho nhập
 • CPhường/Xã: Khóa không cho nhập
 • Từ tháng: Bắt buộc nhập kiểu mm/yyyy.
  + Đến tháng: Nhập kiểu mm/yyyy, kiểm tra Đến tháng >= từ tháng
 • Chức năng Tải bảng kê: Tương tự như tải phụ lục 01-1/GTGT
 • Chức năng “ Hỗ trợ lấy dữ liệu BK 05-3/BK-TNCN”: Chức năng này hỗ trợ NNT lấy dữ liệu từ bảng kê 05-3/BK-TNCN lên Bảng tổng hợp đăng ký NPT.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO