Danh sách cá nhân nhận thu nhập từ tiền công tiền lương mẫu 05/DS-TNCN

28/09/2019 1913 lượt xem    

Căn cứ vào văn bản HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI (Dành cho người nộp thuế) của tổng cục thuế, sau đây Hãng kiểm toán Calico đưa ra hướng dẫn về Danh sách cá nhân nhận thu nhập từ tiền công tiền lương mẫu 05/DS-TNCN như sau:

Danh sách cá nhân nhận thu nhập từ tiền công tiền lương mẫu 05/DS-TNCN

Cách gọi: – Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân” chọn “05/DS-TNCN Danh sách cá nhân nhận thu nhập từ TCTL (TT92/2015).

– Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế, cần lựa chọn các thông tin đầu vào như:

+ Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng năm hiện tại -1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn năm hiện tại

+ Kiểm tra kỳ tính thuế Từ tháng – đến tháng không được lớn hơn kỳ tính thuế có ngày hiện tại

+ Hiệu lực tờ khai: Tờ khai có hiệu lực từ kỳ tính thuế năm 2015

+ Trạng thái tờ khai gồm Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung

+ Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế 05/DS-TNCN như sau:

Chi tiết các chỉ tiêu như sau:

– Chỉ tiêu [07] (Họ và tên) :

+ Nhập dạng text

+ Bắt buộc nhập

+ Nhập tối đa 200 ký tự

– Chỉ tiêu [08] (Mã số thuế) :

+ Nhập tối đa 10 ký tự

+ Đúng cấu trúc mã số thuế

+ Kiểm tra MST các cá nhân không được trùng nhau, nếu trúng UD đưa ra cảnh báo đỏ “Mã số thuế của cá nhân bị trùng với cá nhân khác”

+ Bắt buộc nhập nếu chỉ tiêu CMND/ Hộ chiếu trống, nếu không thỏa mãn UD đưa ra cảnh báo đỏ “Bắt buộc phải nhập Mã số thuế hoặc CMND/ Hộ chiếu”

– Chỉ tiêu [09] (Số CMND/ Hộ chiếu) :

+ Nhập tối đa 50 ký tự

+ Không cho nhập dấu cách

+ Kiểm tra số CMND/ Hộ chiếu các cá nhân không được trùng nhau, nếu trúng UD đưa ra cảnh báo đỏ “số CMND/ Hộ chiếu của cá nhân bị trùng với cá nhân khác”

+ Bắt buộc nhập nếu chỉ tiêu MST trống, nếu không thỏa mãn UD đưa ra cảnh báo đỏ “Bắt buộc phải nhập Mã số thuế hoặc CMND/ Hộ chiếu”

– Chỉ tiêu [10] (Thu nhập chịu thuế) :

+ Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0

+ Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0

+ Nhập tối đa 15 chữ số

– Chỉ tiêu [11] (Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh) :

+ Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0

+ Nhập tối đa 15 chữ số

+ Kiểm tra phải nhập số chẵn đến hàng trăm nghìn đồng. Nếu khác thì cảnh báo đỏ

– Chỉ tiêu [12] (Từ thiện, nhân đạo, khuyến học) :

+ Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0

+ Nhập tối đa 15 chữ số

– Chỉ tiêu [13] (Bảo hiểm được trừ) :

+ Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0

+ Nhập tối đa 15 chữ số

– Chỉ tiêu [14] (Quĩ hưu trí tự nguyện được trừ) :

+ Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0

+ Nhập tối đa 15 chữ số

+ Kiểm tra [14] <= (đến tháng – từ tháng + 1) *1.000.000, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ tối đa 1.000.000/ 1 tháng”

– Chỉ tiêu [15] (Thu nhập tính thuế): [15] = [10] – [11] – [12] – [13] – [14], nếu công thức <0 thì set = 0, nếu [15] >0 thì UD đưa ra cảnh báo đỏ “Thu nhập tính thuế >0. Đề nghị NNT nộp tờ khai quyết toán”

Chúc các bạn thành công.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

® Hãng kiểm toán Calico

 Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội

VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Hotline: 0966.246.800

Email: calico.vn@gmail.com

 Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO