Tiền thuê đất khi thực hiện dự án đầu tư được miễn khi nào?

30/01/2018 743 lượt xem    

Số: 1518/TCT-CS
V/v: chính sách thu tiền thuê đất.

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 724/CT-QLĐ ngày 6/1/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về miễn tiền thuê đất đối với trường hợp của Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil và Công ty TNHH Biệt thự Vàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ sửa đổi; bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo từng DAĐT gắn với việc cho thuê đất mới trừ các trường hợp sau:… ”

– Tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của BTC:

Hướng dẫn một số điều của NĐ số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất; thuê mặt nước quy định.

“2. Dự án đầu tư được miễn; giảm tiền thuê đất gắn với việc cho thuê đất mới áp dụng trong trường hợp chủ đầu tư được Nhà nước cho thuê đất lần đầu trên diện tích đất thực hiện dự án; hoặc được gia hạn thuê đất khi hết thời hạn thuê đất theo QĐPL về đất đai.”

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 19 NĐ số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về:

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

  • Chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đất đang được Nhà nước giao, cho thuê
  • Và cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định cho thuê và ký Hợp đồng thuê đất mới để thực hiện dự án đầu tư mới trên đất đang sử dụng (không thuộc trường hợp gia hạn hợp đồng thuê đất)

Thì không phải là trường hợp thuê đất mới nên không được xem xét miễn tiền thuê đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO