Tiền chậm nộp tính trên số thuế chậm nộp khi áp dụng khắc phục hậu quả

23/03/2018 790 lượt xem    

Những vấn đề về tiền chậm nộp tính trên số thuế chậm nộp đối với trường hợp ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết sẽ giúp tìm hiểu và hướng dẫn về vấn đề nêu trên. (Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 496/TCT-PC, ngày 09/02/2015). Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 190 Luật Tố tụng hành chính:

“Điều 190. Phạm vi xét xử phúc thẩm

Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét lại phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị hoặc có liên quan đến nội dung kháng cáo, kháng nghị.”

Căn cứ quy định tại Điều 103 Luật Quản lý thuế:

“Điều 103. Hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế:

1. Vi phạm các thủ tục thuế.

2. Chậm nộp tiền thuế.

3. Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn.

4. Trốn thuế, gian lận thuế.”

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 6 NĐ 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ; quy định về xử lý VPPL về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

“3. Các biện pháp khắc phục hậu quả:…

a) Buộc nộp đủ số tiền thuế nợ; tiền thuế thiếu; số tiền thuế trốn; số tiền thuế gian lận vào NSNN nếu đã quá thời hiệu quy định tại Điều 5 Nghị định này…”

Căn cứ quy định tại Điều 27 TT 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của BTC; quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế. (Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 1076/CT-TTRT ngày 18/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về việc vướng mắc về tiền chậm nộp tính trên số thuế chậm nộp đối với trường hợp ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang được biết:

Căn cứ quy định nêu trên:

Trường hợp Tòa án ban hành Bản án tuyên hủy Quyết định số 18/QĐ-CT ngày 05/01/2012 với lý do hình thức hoặc thẩm quyền không phù hợp thì Cục Thuế ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (buộc nộp đủ số tiền thuế vào NSNN đối với những hành vi vi phạm pháp luật về thuế thực hiện trong giai đoạn từ 01/7/2007 đến trước ngày 01/7/2013) mà không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do biên bản thanh tra lập ngày 20/12/2011 đến nay đã quá thời hạn ra quyết định xử phạt.

Đối với việc tính phạt chậm nộp tiền thuế, do thời điểm mà Công ty CP Hoàng Hải thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế vào năm 2009, 2010 theo Luật Quản lý thuế thì chậm nộp tiền thuế là hành vi vi phạm hành chính về thuế cho nên trường hợp đã quá thời hạn ra quyết định xử phạt thì Cục Thuế ban hành quyết định truy thu thuế mà không quyết định xử phạt theo quy định.

Tuy nhiên, theo thông tin mà Cục Thuế cung cấp thì ngày 17/9/2014, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ kiện, tại phiên tòa người kháng cáo chỉ kháng cáo đối với khoản chi phí 1.419.087.959đ theo phiếu xuất kho 030/08 ngày 31/12/2008. Về chi phí phôi pet và doanh thu kê khai năm 2010 mà Cục Thuế truy thu, xử phạt thì Công ty không kháng cáo.

Tại Bản án số 27/2014/HC-PT ngày 17/9/2014 xác định về hình thức Quyết định số 18/QĐ-CT ngày 05/01/2012 là hợp pháp; về nội dung: chấp nhận yêu cầu khởi kiện về số tiền truy thu và xử phạt thuế liên quan đến khoản chi phí 1.419.087.959đ năm 2009, sửa lại một phần bản án sơ thẩm, do không phân biệt được cụ thể từng khoản tại quyết định hành chính nên Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên hủy Quyết định số 18/QĐ-CT ngày 05/01/2012. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

Căn cứ quy định tại Điều 190 Luật Tố tụng hành chính thì Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét lại phần của bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị hoặc có nội dung liên quan đến nội dung kháng cáo, kháng nghị.

Như vậy theo quy định này, nếu Tòa phúc thẩm chấp nhận nội dung kháng cáo của Công ty CP Hoàng Hải thì chỉ được quyền tuyên hủy một phần Quyết định số 18/QĐ-CT và sửa một phần Bản án sơ thẩm số 03/2013/HCST ngày 30/7/2013. Khi đó Cục Thuế sẽ ra quyết định hủy bỏ một phần Quyết định số 18/QĐ-CT ngày 05/01/2012 và xác định lại số tiền thuế, tiền phạt mà doanh nghiệp phải nộp theo bản án phúc thẩm và một phần nội dung tại bản án sơ thẩm.

Việc Tòa Phúc thẩm xác định về hình thức Quyết định số 18/QĐ-CT ngày 05/01/2012 là hợp pháp nhưng lại tuyên hủy toàn bộ Quyết định số 18/QĐ-CT ngày 05/01/2012 (trong khi Công ty CP Hoàng Hải chỉ kháng cáo một phần nội dung truy thu xử phạt nêu tại Quyết định số 18/QĐ-CT ngày 05/01/2012) và xác định các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật dẫn đến vướng mắc trong việc thi hành Bản án số 27/2014/HC-PT ngày 17/9/2014 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP. Hồ Chí Minh.

Do đó, đề nghị Cục Thuế có văn bản gửi cơ quan thi hành án và Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh để đề nghị hướng dẫn rõ về việc thi hành Bản án số 27/2014/HC-PT ngày 17/9/2014 và một phần của Bản án sơ thẩm số 03/2013/HCST ngày 30/7/2013. Trường hợp các đơn vị nêu trên trả lời Cục Thuế chỉ được quyền ban hành quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả (truy thu số tiền thuế thiếu) vào NSNN thì Cục Thuế căn cứ Luật Tố tụng hành chính để thực hiện thủ tục giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO