Thuế TNDN với chuyển nhượng căn hộ cho mục đích khuyến học

05/02/2018 644 lượt xem    

Công văn Số: 3200/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

TCT nhận được công văn số 1375/CT-TTHT ngày 9/5/2016 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuyn nhượng căn hộ tại địa chỉ Lô C13 KĐT An Cựu, P. An Đông, TP. Huế của Hội khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế. Về vn đề này, sau khi báo cáo BTC, TCT có ý kiến như sau:

– Tại Tiết đ Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN:

“Điều 2. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

đ) Tổ chức khác ngoài tổ chức quy định tại các Điểm a, b, c, d Khoản này có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Nghị định này”.

Công văn số 1375/CT-TTHT ngày 9/5/2016 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuyn nhượng căn hộ tại địa chỉ Lô C13 KĐT An Cựu, P. An Đông, TP. Huế của Hội khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ quy định nêu trên, Hội khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế là một tổ chức xã hội từ thiện được thành lập theo Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 4/8/1997 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và hoạt động theo điều lệ quy định tại Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (là tổ chức phi lợi nhuận, không kinh doanh).

Tháng 7/2014 Hội Khuyến học tỉnh được Công ty CP Đầu tư IMG Huế tặng căn hộ tại địa chỉ Lô C13 KĐT An Cựu, P. An Đông, TP. Huế. Theo đó, được sự đồng ý của:

+ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 3218/UBND-GD ngày 26/6/2015 

+ Sở Tài chính tỉnh tại công văn số 1687/STC-QLGCS ngày 3/7/2015

Tháng 4/2016 Hội Khuyến học tỉnh đã thực hiện chuyn nhượng căn hộ nói trên nhmục đích chuyển đổi cơ sở vật chất được tặng thành tiền đ tăng thêm nguồn cho quỹ Hội thì không phải kê khai, nộp thuế TNDN đi với hoạt động chuyển nhượng này.

Hội khuyến học tỉnh phải có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc Hội khuyến học tỉnh:

+ Không tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Việc chuyển nhượng căn hộ nêu trên không nhằm mục đích kinh doanh 

+ Gửi văn bn này cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm kiểm tra, xác minh làm cơ sở xác định đối tượng không phải nộp thuế TNDN khi Hội Khuyến học chuyn nhượng căn hộ nêu trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO