Thuế TNCN, thuế GTGT đối với quà tặng khuyến mại

01/02/2018 700 lượt xem    

Đối với quà tặng khuyến mại trả cho hộ kinh doanh theo các chương trình khuyến mại mua hàng tặng hàng, thuế TNCN và thuế GTGT được tính như thế  nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế TNCN, GTGT đối với quà tặng khuyến mại theo hướng dẫn tại công văn 1802TCT-TNCN ngày 5/5/2017

Tại Điều 92 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định các hình thức khuyến mại như sau:

+ Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền.

+ Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

+ Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

+ Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

+ Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

+ Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

+ Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

+ Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Tại Điểm b, Khoản 6 và Khoản 10 Điều 3 Luật Thuế TNCN 2007 quy định về thu nhập từ trúng thưởng gồm:

+ Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại.

+ Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khóan, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.”

Tại Điểm b, khoản 6, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC :

Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại.

Căn cứ vào các quy định được trên thì thì thu nhập mà khách hàng nhận được sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng đối với các trường hợp dưới đây:

− Trường hợp Công ty hay doanh nghiệp cho hay tặng hiện vật cho khách hàng không thu tiền mà hiện vật là tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước (như xe, nhà,

− Trường hợp Công ty hay doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mại theo các hình thức:

+ Cấp phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố

+ Tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bốthì khoản tiền/hiện vật cá nhân nhận được từ hoạt động trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng thuộc diện chịu thuế TNCN từ trúng thưởng.

Trả lời công văn 01/2017/CV-KETO ngày 22/2/2017 của Công ty 4 Oranges Co.,LTD về việc đề nghị hướng dẫn về thuế TNCN, thuế GTGT đối với quà tặng khuyến mại trả cho hộ kinh doanh theo các chương trình khuyến mại mua hàng tặng hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3929/TCT-TNCN ngày 23/9/2015 trả lời Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (bản photo kèm theo). Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO