Thuế tiêu thụ đặc biệt với hoạt động gia công rượu vang thành phẩm

06/03/2018 766 lượt xem    

Đối với hoạt động gia công nước rượu vang thành phẩm cần tuân theo những quy định của chính sách thuế và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 894/PC-TCT, ngày 21 tháng 8 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 1408/2015-CVT ngày 14/8/2015 của Công ty cổ phần Rượu Quốc tế vướng mắc về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động gia công nước rượu vang thành phẩm. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Rượu Quốc tế được biết:

Về nội dung này, ngày 20/7/2015 Công ty cổ phần Rượu Quốc tế đã có công văn số 02/05/2015-CVT đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn. Ngày 23/7/2015, Tổng cục Thuế đã có Phiếu chuyển số 750/PC-TCT đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay Cục Thuế tỉnh Bình Dương vẫn chưa có văn bản trả lời, do đó Công ty cổ phần Rượu Quốc tế tiếp tục gửi công văn số 1408/2015- CVT ngày 14/8/2015 nêu trên đến Tổng cục Thuế.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thuế các cấp, Tổng cục Thuế chuyển công văn số 1408/2015-CVT ngày 14/8/2015 của Công ty cổ phần Rượu Quốc tể để Cục Thuế tỉnh Bình Dương tổng họp, hướng dẫn doanh nghiệp theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO