THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CHI PHÍ THUÊ NHÀ

29/06/2021 767 lượt xem    
Thuế thu nhập cá nhân đối với chi phí thuê nhà

Công văn số: 86536/CT-TTHT

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chi phí thuê nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Kính gửi: Công ty TNHH Songhan Việt Nam

Đ/c: Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, Đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

MST: 2300898684

Trả lời công văn số 01/SH/2020 ngày 6/8/2020 của Công ty TNHH Songhan Việt Nam (sau đây gọi là Công ty); hỏi về chính sách thuế thu nhập cá nhân. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động; bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công; dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.…

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công; do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có). Không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng; cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế; địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động

Căn cứ Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung tiết đ.1, điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính:

“đ.1) Tiền nhà ở; điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở; điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc; thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở; do đơn vị sử dụng lao động trả thay; tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay; nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà; điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”

Căn cứ các quy định trên

Trường hợp trong hợp đồng lao động giữa Công ty TNHH Songhan Việt Nam và người lao động có thỏa thuận về việc công ty trả thay tiền thuê nhà cho người lao động; hoạt động thuê nhà phù hợp với quy định của pháp luật thì đối với khoản tiền thuê nhà; do Công ty trả thay tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động theo số thực tế trả thay; nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)); theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế; trường hợp còn vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân đối với chi phí thuê nhà, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Songhan Việt Nam được biết và thực hiện.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO