Hướng dẫn về chính sách thuế đối với lập trình phần mềm, thiết kế website

08/01/2019 1894 lượt xem    

Công văn số 4242/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
– Công ty TNHH Freesale Việt Nam
(Địa chỉ: Tòa nhà Minh Long, số 17, Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số FVN/20140501 ngày 15/5/2014 của Công ty TNHH Freesale Việt Nam (Công ty) đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT  và ưu đãi thuế TNDN đối với lập trình phần mềm, thiết kế website. Về vấn đề này, Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày tại công văn số FVN/20140501 nêu trên, ngày 23/8/2012, Công ty có gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh công văn số FVN/20120801 đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế TNDN và thuế GTGT. Ngày 18/9/2012, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh có công văn trả lời số 7116/CT-TTHT ngày 18/9/2012 với nội dung về thuế GTGT như sau:

“Trường hợp Công ty ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm (lập trình phần mềm, thiết kế website) ra nước ngoài nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 Chương II Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Trường hợp Công ty cung cấp sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm (lập trình phần mềm, thiết kế website) trong nội địa thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty thực hiện dịch vụ thay mặt khách hàng đăng ký tên miền website, cho thuê máy chủ (hosting) thì các dịch vụ này áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.”

Ngày 27/9/2012, Cục thuế tiếp tục có công văn trả lời số 7343/CT-TTHT về ưu đãi thuế TNDN sau khi Công ty đã bổ sung giấy chứng nhận đầu tư như sau:

“Trường hợp Công ty là DN thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư số 411043001882 ngày 06/3/2012 do UBND TP.Hồ Chí Minh cấp với ngành nghề kinh doanh:

  • Lập trình phần mềm, thiết kế website;
  • Thay mặt khách hàng đứng tên miền của website, cho thuê máy chủ không phải là hoạt động sản xuất phần mềm

nên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định nêu trên”

Công ty cho rằng theo hai công văn trả lời của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, nội dung trả lời về thuế GTGT và ưu đãi thuế TNDN đối với ngành nghề lập trình phần mềm và thiết kế website chưa được tương xứng với nhau.

Ngày 31/12/2013, UBND thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 7224/UBND-ĐT ngày 31/12/2013.

Liên quan đến nội dung tương tự, ngày 20/6/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2314/TCT-CS(đính kèm) trả lời Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định của pháp luật về thuế và trường hợp thực tế của Công ty để hướng dẫn Công ty xác định chính sách thuế và các ưu đãi về thuế (nếu có) theo đúng quy định. Trường hợp còn vướng mắc về việc xác định ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông (là cơ quan chuyên ngành) để có cơ sở xác định chính sách thuế và ưu đãi về thuế (nếu có) cho phù hợp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết ./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO