Thuế GTGT – truy thu thuế GTGT đã hoàn

14/02/2020 1382 lượt xem    

Công văn số: 2932/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Trả lời công văn số 770/CT-KTT1 ngày 12/4/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về thuế GTGT dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế quy định về đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 1; Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2; Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi; bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi; bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1; Điều 14 và khoản 2 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào và các trường hợp hoàn thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 16659/BTC-CST ngày 22/11/2016 của Bộ Tài chính về máy móc; thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp gửi Cục Thuế các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Hải quan các địa phương.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định; hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi của doanh nghiệp để xác định:

Trường hợp doanh nghiệp đầu tư dự án xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc (gia cầm) để cho thuê; và doanh nghiệp đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam và Công ty TNHH Thực phẩm CJ Vina để cho thuê lại trang trại chăn nuôi dùng để chăn nuôi gia súc (gia cầm); thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Bình Phước tại công văn số 770/CT-KTT1 ngày 12/4/2017 nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp đầu tư cho thuê một thời gian; sau đó sử dụng để sản xuất hàng hóa thuộc diện không chịu thuế GTGT thì phải thực hiện truy thu số thuế GTGT đã được hoàn tương ứng với giá trị còn lại của tài sản cố định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết./.

Liên hệ tư vấn miễn phí 

  Chúc các bạn thành công.

  •  Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  •  VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  •  Hotline: 0966.246.800
  •  Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn 
  Bài viết có ích cho bạn?
  Banner-post-thu-vien-calico_960x300
  Bài viết có ích cho bạn?

  NGHIỆP VỤ CALICO