Thuế GTGT với sản phẩm xuất khẩu chế biến từ tài nguyên, khoáng sản

19/01/2019 867 lượt xem    

Công văn số 2197/TCT-CS

Sản phẩm xuất khẩu chế biến từ tài nguyên khoáng sản

Kính gửi: Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc
(Đ/c: Phòng 2509, tầng 25, tòa nhà M3M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được nhận được công văn số 13/2018/BPNM ngày 30/01/2018 của Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên, khoáng sản.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định

Về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác

 • Chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc
 • Đã chế biến thành sản phẩm khác

Nhưng tổng trị giá tài nguyên; khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên; khoáng sản.

Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên; khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên; khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên.

Tài nguyên, khoáng sản quy định tại khoản này là: tài nguyên; khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm:

 • Khoáng sản kim loại;
 • Khoáng sản không kim loại;
 • dầu thô;
 • khí thiên nhiên;
 • khí than.

Trị giá tài nguyên; khoáng sản là giá vốn tài nguyên; khoáng sản đưa vào chế biến;

– Đối với tài nguyên; khoáng sản trực tiếp khai thác là chi phí trực tiếp; gián tiếp khai thác ra tài nguyên; khoáng sản

– Đối với tài nguyên; khoáng sản mua để chế biến là giá thực tế mua cộng chi phí đưa tài nguyên; khoáng sản vào chế biến.

Chi phí năng lượng gồm:

 • Nhiên liệu;
 • điện năng;
 • nhiệt năng.

Việc xác định trị giá tài nguyên; khoáng sản và chi phí năng lượng căn cứ vào quyết toán năm trước; trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo quyết toán năm trước thì căn cứ vào phương án đầu tư.

Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này.”

Căn cứ hướng dẫn tại:

– Điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC)

– Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/02/2018, sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016)

Quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“11. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên; khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên; khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên; khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên

Trừ các trường hợp sau:

– Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên; khoáng sản do cơ sở kinh doanh

 • Trực tiếp khai thác và chế biến hoặc
 • Thuê cơ sở khác chế biến

Mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu (quy trình chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng công đoạn); thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT.

– Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên; khoáng sản do cơ sở kinh doanh

 • Mua về chế biến hoặc
 • Thuê cơ sở khác chế biến

Mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu (quy trình chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng công đoạn); thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT.

– Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là tài nguyên; khoáng sản ( tài nguyên; khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác) do cơ sở kinh doanh

 • Mua về chế biến hoặc
 • Thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu

Thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT.

Tài nguyên, khoáng sản quy định tại khoản 23 Điều 5 của Luật thuế GTGT là tài nguyên; khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm:

 • Khoáng sản kim loại;
 • Khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than.

Trị giá tài nguyên; khoáng sản đưa vào chế biến được xác định như sau:

 • Đối với tài nguyên; khoáng sản trực tiếp khai thác là chi phí trực tiếp, gián tiếp khai thác ra tài nguyên; khoáng sản không bao gồm chi phí vận chuyển tài nguyên; khoáng sản từ nơi khai thác đến nơi chế biến;
 • Đối với tài nguyên; khoáng sản mua để chế biến tiếp là giá thực tế mua không bao gồm chi phí vận chuyển tài nguyên, khoáng sản từ nơi mua đến nơi chế biến.

Chi phí năng lượng gồm: Nhiên liệu, điện năng, nhiệt năng.

Tỷ lệ trị giá tài nguyên; khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm được xác định căn cứ vào quyết toán năm trước và tỷ lệ này được áp dụng ổn định trong năm xuất khẩu.

– Trường hợp năm đầu tiên xuất khẩu sản phẩm thì tỷ lệ trị giá tài nguyên; khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm được xác định theo phương án đầu tư và tỷ lệ này được áp dụng ổn định trong năm xuất khẩu;

– Trường hợp không có phương án đầu tư thì tỷ lệ trị giá tài nguyên; khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm được xác định theo thực tế của sản phẩm xuất khẩu.

Bộ Tài chính chủ trì; phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc xác định tài nguyên; khoáng sản khai thác chưa được chế biến thành sản phẩm khác quy định tại khoản này.”

Căn cứ hướng dẫn tại: Điều 1 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của BTC (hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ) sửa đổi, bổ sung khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC).

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên:

Từ ngày 01/07/2016 đến trước 01/02/2018: chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu chế biến từ tài nguyên khoáng sản thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Từ ngày 01/02/2018, chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên; khoáng sản thực hiện theo quy định tại

 • Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016
 • Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính.

Quy định và hướng dẫn nêu trên: được áp dụng cho toàn bộ cơ sở kinh doanh; cơ sở khai thác, chế biến

 • Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên; khoáng sản và
 • Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên; khoáng sản để đảm bảo thống nhất, công bằng và minh bạch.

Đề nghị Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc liên hệ với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn và thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO