tài nguyên

thue-gtgt-thue-suat-thue-gtgt-5
Thuế GTGT
thue-gtgt-thue-suat-thue-gtgt-5
Hoàn thuế GTGT đầu vào
Thuế với hoạt động tại khu chuyển tải quặng rời
khai thác khoáng sản
Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư